Készüljünk fel az önjáró autókra!

Az önvezető járművek megjelenése és közúti elterjedése idővel biztosan bekövetkezik. Ebből adódóan – vagy inkább ezt megelőzve - átalakulnak a jelenlegi jogintézmények, az eddig ismert és régóta alkalmazott jogszabályok, például a büntetőjogi felelősség meghatározásának módja is. A témában Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit a FIEK alprojekt vezetője segített eligazodni.

A projekt célja egy átfogó jogi elemzés készítése az önvezető járművek által érintett jogi problémákról, illetve a kutatók javaslatokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy a technikai fejlődéshez igazodóan a jogalkotónak milyen lépéseket, módosításokat kell végrehajtani. A projekt ugyanakkor a biztosítótársaságok, autógyártók számára és általában a jogalkalmazás felé is figyelemreméltó következtetéseket fogalmaz meg. Ezek mellett vizsgáljuk   az autonom járművek morális-etikai vonatkozásait is, amelyek a jogi szabályozásban is kétségkívül szerepet játszanak. Az ember és a gép találkozása, az ebből következő eseménysorozat számos jogilag leképezett, de tulajdonképpen jogon túli vagy jogon kívüli – elsősorban etikai, morális – kérdéskört is felvet, amelyekkel egy ilyen kutatásnak is foglalkoznia kell– mondja Dr. Fazekas Judit dékán.

 

Az eddig csak filmekben látott önjáró taxik olyan gyorsan elterjednek, hogy már foglalkozni kell a jogi szabályozással?

A feltételezett, ipar 4.0-nak hívott forradalmi áttörés az önvezető járművek megjelenésével jár, ami a közlekedésre is kihat. Az intenzíven folyó tesztelésekből gyanítható, hogy ez a jövőkép nem túl távoli. A jogi környezet átalakítása viszont nélkülözhetetlen lesz. Ezért végzünk mi egy átfogó elemzést az automata járművek szerteágazó jogi kérdéseiről. Hiszen a technika ilyen irányú fejlődése a közúti szabályozás mellett átforgatja például a közigazgatási jogot, ami a járművek közúti engedélyezésére vonatkozik vagy a büntetőjogot, mert egy baleset során indított felelősségre vonás alapja más lesz, mint ma. Így viszont a polgárjog is módosul, mert a káreseményből adódó költségek nem feltétlenül a tulajdonosra hárulnak majd.

 

Ha utasként ülök az önvezető autómban, nem én leszek felelős, ha balesetet okoz a járművem a téli gumi hiánya miatt?

-Amikor minden funkciót átvesz a robot, már nem beszélhetünk sofőrről és az ő személyes felelősségéről. Más megközelítésben kell vizsgálni a büntetőjogi szabályozást, hogy az mégis koherens maradjon. Előtérbe kerül a gyártó, az alkatrészbeszállító, valamint a szoftver, az intelligens rendszer készítőjének felelőssége, hiszen egy terméket adnak el nekünk mindennapi használatra. Aztán ott van a szerzői jogi nézőpont, mert a szoftver készítője mellett egy adott intézmény is felelősségre vonható, aki a fejlesztést kéri és közreadja. A felhozott példa azonban nem menti fel a tulajdonost, mert az önvezető autók korában is az ő dolga forgalmi szempontból biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani a járművet. Ha a téli gumi hiánya miatt történik a baleset, akkor nem a kocsi gyártóját veszik elő, mert nem termékhibáról beszélünk.

 

-Van esély tehát arra, hogy a felelősséget egyszerre többen fogják viselni?

- Nyugaton már ismert kifejezés a „carsharing”, ami a jármű megosztására utal. Valószínűleg ez a felfogás fog elterjedni és nálunk is beépülni a jogrendszerbe. Nyilván nagyon drágák lesznek az automata járművek, így a használók megosztoznak rajtuk, egyszerre többen utaznak majd ugyanabba az irányba. Erre már ma is látunk példát. A tőkeerős vállalkozásoknak viszont van fedezetük megvásárolni és közreadni a gépeket, vagyis jogilag érintettek lesznek ők is a bonyolódó felelősségi kérdéskörben.

.

 

 

Gondolom az új szabályokat egységesíteni kell, hiszen megyünk majd külföldre is.

Igen, a témának vannak nemzetközi aspektusai. Az EU tagállamaként ránk is érvényesek a jogharmonizációs normák. Közülük kiemelten fontosak a gépjármű felelősségbiztosítási és termékfelelősségről szóló paragrafusok. Fűszerezi a helyzetet a nemzetközi magánjog, mert lesznek majd határokon átívelő esetek, ha például a károsult nem a járműgyártó országának polgára, de mégis igazságosan kell a kárt érvényesíteni. Tehát elég komplex kérdésekről beszélünk.


Attól nem tart, hogy megnő a hárítások, egymásra mutogatások száma és jóval több per indul a káresemények után?

A jelenleg élő felelősségi kategóriák párhuzamosan fognak futni az új, intelligens rendszerek által okozott károk vizsgálatával. Ezért is fontos az alapos felkészülés, hogy a jogi környezet pontos, de ne túlszabályozott legyen és ne gátolja az innováció folyamatát. Nagy előnye lesz az automatizált járművek elterjedésének, hogy a közúti, gyakran halálos autóbalesetek száma vélhetően csökkenni fog. Emiatt káresemény sem lesz annyi, mint manapság. Az viszont biztos, hogy a kötelező felelősségbiztosítás rendszerét módosítani kell egy kiszámítható kockázatviselés alapján. Ennek a kérdéskörét már vizsgáljuk, mert bár évek telnek még el, mire önvezető autókat látunk, de időben fel kell rájuk készülnünk.

 

Milyen más kézzel fogható eredménye lehet a kutatásnak?

Egy olyan adatbázist is tudunk működtetni 2020 után, amely naprakész információt tartalmaz hazánk, az EU automatizált járművekre irányadó releváns szabályairól. Kompetencia központunk valamennyi releváns jogi tématerületi vonatkozással foglalkozik, így az önvezető járművekkel kapcsolatos jogalkotói, jogalkalmazói és jogi szakértői megkereséseknek bizonyosan eleget tud tenni.

 

A nyilvánvaló előnyökön túl kinek lehet még hasznos a munka eredménye?

A jogrendszer vizsgálata folytán elkészített elemzéseink az üzleti élet szereplőinek is fontos igazodási pontot jelentenek, amelyet az üzleti tervezésnél figyelembe vehetnek. A jogalkotó és jogalkalmazók számára hasznos az elkészült adatbázis, valamint a tudományos elemzéseink. Az autóipari cégekkel való együttműködésünk és a külföldi, tudományos és ipari szereplőkkel kiépülő kapcsolatunk pedig egyértelműen segíti a későbbi kutatásokat.